Acupuntuur bij Alzheimer

Acupunctuur zou wel eens effectiever kunnen zijn dan medicijnen in de behandeling van Alzheimer en zou ook de werking van de traditionele medicatie op de cognitieve vermogens kunnen verbeteren.

In China zijn er in een onderzoek naar Alzheimer in een groep van 585 personen, willekeurige groepen personen behandeld met acupunctuur i.p.v. de reguliere medicatie 585. De resultaten van 6 proeven toonden aan dat mensen behandeld met acupuntuur beter scoorden op de Mental State Examination (MMSE) schaal.

Drie onderzoeksgroepen werden behandeld met acupunctuur plus medicijn (donepezil) en de resultaten van deze groep waren beter dan die van de groep die alleen donepezil toegediend kregen.